Chybné ceny na e-shopu vs. obchodní podmínky

Chybu dělá každy, o tom žádná. Jenže někomu se chyby odpouštějí (státní správa, zákazníci) a někomu se za ně jde nemilosrdně po krku. Ne příliš častou chybou, která může však mít fatální následky, je chybně uvedená cena. V minulosti proběhlo médii několik afér (viz. níže), kdy obchodník chybně nacenil produkt a zákazníci se poté hromadně domáhali dodání zboží za deklarovanou cenu.

Samozřejmě zde zmiňovaný problém souvisí s distančním způsobem prodeje. Pokud je chybná cena na zboží v obchodě, obvykle si toho obsluha všimne, zákazník si cenu ústně ověří apod. Ve chvíli kdy je snížená cena na e-shopu, zákazník obvykle o chybě ví, nicméně doufá, že mu bude zboží za danou cenu dodáno.

Proč by měl zákazník dostat zboží za chybně uvedenou cenu

Dle zákona na ochranu spotřebitele má být cena na zboží uvedena, je koncová a včetně všech poplatků. Za tuto cenu by měl zákazník dostat zboží. Podle různých vyjádření státních institucí (ČOI, soud) musí obchodník zboží dodat za tuto cenu, pokud zákazníkovi nemohlo být jasné, že je cena nereálná (chybná). To se v dnešní době dumpingových cen těžko dokazuje. Nicméně cena 0Kč nebo 1Kč se obhájí u většiny výrobků velmi jednoduše jako chybná. Poloviční cena už mnohem hůře.

Jak se vyvarovat problémům s chybnou cenou

Prevence

Předcházení problémům je vždy lepší než je pak řešit. Zde to platí stejně tak a možná dvojnásob. Podle přísloví "dvakrát měř a jednou řež", kontrolujte ceny raději 2x. Pokročilé systémy umožňují i automatické kontroly nacenění/přecenění. Pokud takovou kontrolou Váš systém nedisponuje a Vám by se ale hodila, zkuste funkcionalitu poptat u dodavatele.

Úprava obchodních podmínek

Níže zmíněná úprava vychází ze dvou paragrafů a předpokladu, že pokud je v dané oblasti něco zakázáno, co není zakázáno, je povoleno. § 1813 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový)
Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.
§ 1814 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový)
Zvláště se zakazují ujednání, která
...
d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,
Z prvního paragrafu vyplývá, že obchodník nesmí mít převahu nad zákazníkem, z druhého pak, že obchodník si nesmí určit právo odstoupit od smlouvy, pokud toto právo nemá zákazník. Pokud vezmeme v úvahu, že při distančním způsobu uzavření smlouvy má (až na výjimky) zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, pokud si určí obchodník stejné právo pro sebe, není to v rozporu ani s jedním z výše citovaných paragrafů. Pokud Vám bude na detekci chybné ceny stačit jen 7 dní (což je dostatečně dlouhá doba), zákazník je v tomto ohledu v převaze a s ujednáním by neměl být problém.

Čemu se vyvarovat v procesu objednání

Jakákoliv automatická akce, která potvrdí uzavření smlouvy je pouze na škodu. Takovou akcí může být automatický e-mail o uzavření smlouvy, automatické vystavení faktury atd. Naopak potvrzení objednávky e-mailem je vyžadováno zákonem a není potvrzením o uzavření smlouvy!

Časté chyby v prodejních cenách

Ne každý zákazník je ignorant

Pokud se už stane, že obchodník špatně zboží nacenil a zákazník jej objednal a již s tím nelze nic dělat, obvykle pomůže dohoda se zákazníkem. Je však potřeba držet se základních pravidel slušnosti, nebýt arogantní a nezadat zákazníkovi příčinu k tomu, aby si šel tvrdohlavě za svým. Není však vhodné vymýšlet nějaké lži, do kterých se následně zamotáte a zákazník Vás v nich nanejvýš utopí. Pamatujte, že drtivá většina zákazníků jsou slušní lidé, kteří, ať už vědomně nebo nevědomně, objednali zboží proto, že bylo za zajímavou cenu. To neznamená, že jsou podvodníci a chtějí vás okrást. Na druhou stranu se vždy najde někdo, kdo jde "přes mrtvoly" a bude se dožadovat svého za každou cenu - zde už však záleží na konkrétní situaci.

Pár příkladů z minulosti

V odkazech níže najdete mnoho informací a vyjádření různých stran v dané problematice. Dále jsou v článcích odkazy na další případy.

Další zdroje

Zdroje jsou sice již staršího data, nicméně postup nebude asi ani dnes odlišný:


Pozn.: autor článku neprodělal žádné právní vzdělání, jedná se pouze o jeho výklad zákona, tento výklad nemůže být u soudu předkládán jako směrodatný, slouží pouze ke zjednodušení orientace v rámci seznámení se s NOZ a právem obecně.

© 2020 Mgr. David Stach design, optimalizace - noRank.cz