Jak postupovat při odstoupení od smlouvy

Základní postup stanoví zákon celkem přesně:

Takto by to vypadalo v ideálním případě, kdyby neexistovala "ALE".

Vracení ceny dopravného

Pokud zákazník objednal dražší než základní dopravné, obchodník může vrátit jen cenu základního dopravného (§1832 (2)). Logicky však jde o dopravné stejného charakteru - tedy dopravné, které dopravý zboží na stejnou adresu. Nelze např. za dopravné prohlásit osobní odběr.

Snížení hodnoty zboží = snížení vracené částky

Zákon přesně stanoví, že nelze zákazníkovi účtovat jiné náklady než ty, které jsou v zákoně uvedeny. Jedním z nich je snížení hodnoty zboží (§1833). Obchodník může zákazníkovi snížit vracenou čásku, pokud zákazník poškodil zboží (nebo třeba i obal) více, než bylo potřeba, aby zboží vyzkoušel. Jde např. o roztrhanou krabičku, kterou bylo možné otevřít řádným způsobem bez poškození, ušpinění obuvi přesto že bylo možné ji řádně ozkoušet v čistém prostředí atd. Snížená částka by však měla odpovídat snížené hodnotě.

Odstoupení od smlouvy - služby

Pokud zákazník odstupuje od smlouvy v níž si objednal nějakou službu, je to již trochu složitější. V zásadě lze říci, že pokud má plnění začít ihned, je potřeba výslovný souhlas zákazníka, že plnění požaduje. Nemůže jít pouze o implicitní souhlas, kdy zákazník objednal a tak se předpokládá, že to chce hned. V tomto souhlasu musí být zmíněno, že v takovém případě nebude mít zákazník nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 dnech (§1834, §1836).

Odstoupení od smlouvy - vracení poškozeného zboží

Dle zákona má zákazník možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a obchodník zákazníkovi vrátí částku odpovídající hodnotě zboží. Co však ale se zákazníkem, který chce odstoupit od smlouvy a vrací poškozené zboží? Vždy je vhodné nejdříve se zákazníkem komunikovat (i když se původně o vadě nezmínil). Můžou totiž nastat následující situace:

Zboží má výrobní vadu, jinak je jako nové

V tomto případě jsou samozřejmě všechny náklady na bedrech obchodníka. Zákazníkovi prodal zboží s vadou a tedy k žádnému snížení hodnoty nedošlo.

Zboží má výrobní vadu, ale je používané

Nyní jsou možná dvě řešení. Buď bude zákazníkovi v rámci záruky zboží opraveno nebo mu budou vráceny peníze za zboží se sníženou hodnotou (vyjma zmíněné závady). Na postupu je potřeba se se zákazníkem dohodnout, protože možná jeho záměr byl spíše reklamovat než odstoupit od smlouvy a v případě vrácení snížené částky by nemusel být spokojen a raději by se smířil s opravenou věcí.

Zboží je poškozené zákazníkem

I to se bohužel stává - zákazník si v prvních 14 dnech sám zboží poškodí a pak se ho snaží zbavit. Zde by opět měla přijít nejdříve komunikace se zákazníkem. Možná se raději odstoupení zřekne, neboť vrácená částka by pro něho nebyla přijatelná. Pokud je zboží totiž poškozeno tak, že ho nelze rozumně prodat ani za sníženou cenu, je jeho hodnota nulová a přesně takovou by měl obchodník zákazníkovi vrátit.

Na co nezapomenout v obchodních podmínkách

Upozornit zákazníka, že ponese náklady spojené s vrácením zboží. V opačném případě tyto náklady ponese obchodník (§1832 (3)).

Poučit zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy ve 14 dnech. V opačném případě na to má celý rok a 14 dní (§1829 (2)).

Poučit zákazníka o tom, za jakých okolností nelze od smlouvy odstoupit (§1837).


Pozn.: autor článku neprodělal žádné právní vzdělání, jedná se pouze o jeho výklad zákona, tento výklad nemůže být u soudu předkládán jako směrodatný, slouží pouze ke zjednodušení orientace v rámci seznámení se s NOZ.

© 2020 Mgr. David Stach design, optimalizace - noRank.cz