Newsletter pohledem zákona

newsletter

Co je obchodní sdělení

Než budeme nějaké obchodní sdělení posílat, měli bychom vlastně vědět co to je. Definici najdeme v zákoně č. 480/2004 Sb. §2, zde je to v bodě (f) celkem jasně popsáno: obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

Základní informace o obchodním sdělení

Alfou a omegou odesílání obchodní sdělení je Zákon č. 480/2004 Sb. §7. Po přečtení tohoto krátkého a celkem jasného textu si hned každý odvodí základní zásady pro odesílání obchodních sdělení, pokud je ale někdo líný, udělal jsem výtah :-)

Komu můžeme odesílat newsletter

Podle §7 odst. 2 lze odesílat jen těm příjemcům, od kterých jsme získali souhlas. Podle §7 odst. 3 pak všem zákazníkům od kterých jsme získali e-mail v rámci prodeje zboží nebo služby. Z toho vyplývá, že v pokladně není potřeba mít zaškrtávávko zda chci příjmat newslettery a můžeme zákazníka ihned oslovit.

Musí být jasné, že jde o obchodní sdělení

Podle §7 odst. 4 a) musí být každý newsletter jasně a zřetelně označen jako obchodní sdělení. Podle výkladu ÚOOÚ toto znamená, že e-mail musí být označen již v předmětu jako obchodní sdělení, aby příjemce ještě před jeho samotným otevřením věděl že otvírá obchodní sdělení.

Jednoduché odhlášení

Z jakéhokoliv seznamu příjemců musí být jednoduché se odhlásit. Protože podle §7 odst. 4 c) musí každý newsletter obsahovat platnou adresu na kterou lze odpovědět, je toto postačující způsob řešení. Nicméně mnohem pohodlnější je mít v patičce nějaké "ODHLÁSIT SE". Takový odkaz by však neměl vést na přihlašovací stránku, neboť to je již překážka v odhlašování. E-mail, na který lze v obchodním sdělení odpovědět by měl někdo ve společnosti rozesílající obchodní sdělení číst a vyřazovat příjemce na žádost z databáze! Tedy samotné odesílání z adresy no-reply@domena.cz je zákonem nepřijatelné.

Další věci, které je dobré vědět

Souhlas nelze získat e-mailem

Z definice obchodního sdělení je nepřípustné, aby o souhlas se zasíláním obchodních sdělení bylo žádáno e-mailem, neboť už samotná žádost je obchodním sdělením. Zjednodušeně řečeno nezasílejte nikomu e-mail s textem "Dobrý den, chcete od nás dostávat newsletter? &quor; :-)

Zákonná povinnost registrace u ÚOOÚ

Zde je to maličko složitější, podle zákona č. 101/2000 Sb. §18 povinnen se správce osobních údajů registrovat u ÚOOÚ. Výjimky jsou uvedeny v §18) tohoto zákona. Z výkladu ÚOOÚ vyplývá, že lze na obchodníka aplikovat §18 (1) b) a tedy data, která nasbírá skrze objednávky může dále používat k rozesílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Bez registrace lze tedy posílat obchodní sdělení zákazníkům, kteří u Vás nakoupili. Pokud máte ale na e-shopu funkci "Přidat se do newsletteru", pak se na Vás již povinnost vztahuje.

Závěrem

Nakonec bych chtěl dodat, že nejsem právníkem a vše výše zmíněné lze využít jako informativní zdroj, nikoliv obhajobu před soudem. Pokud máte pochybnosti o textu výše, nepoužívejte ho.

© 2020 Mgr. David Stach design, optimalizace - noRank.cz