Segmenty v Google Analytics

Co jsou to segmenty v GA

Segment je v GA označení pro filtr. Na základě takového filtru lze pak zobrazit data jen od určité skupiny návštěvníků. Nejčastější využití je filtrace na základě zdroje návštěvnosti, nicméně lze vytvořit i mnohem složitější filtry. Výhodou segmentů je také to, že si můžete v jednom grafu zobrazit křivky více různých dat naráz (např. vidět zároveň v grafu vývoj návštěvnosti z Google, Seznamu, Heureky, Zboži.cz ...). Několik obecných segmentů je již připraveno, další je možné na základě podmínek dodefinovat.

nastavení segmentů

Jak použít segment(y)

Nabídku segmentů zobrazíte stisknutím šipky kousek pod hlavním nadpisem na stránce s některým z grafů (hned vedle šipky je nápis " All visits" nebo "Všechny návštěvy"). Po stisknutí se objeví seznam předdefinovaných segmentů (a pokud jsou již nějaké založeny, pak samozřejmě i ty). Nyní lze vybrat zároveň až čtyři segmenty (vybrán je na počátku ten se všemi návštěvami, křížkem ho však lze z výběru odstranit). Po zvolení segmentů stiskneme tlačítko "Použít" (Apply) a namísto všech návštěv se zobrazí jen ty, které odpovídají danému segmentu (filtru).

Jak nastavit vlastní segment

U většiny e-shopů se bude hodit segment "Heureka.cz", protože návštěvy přicházejí z různých subdomén a hůře se to ve výsledku porovnává s ostatními zdroji. Po otevření nabídky segmentů stiskneme tlačítko nacházející se hned pod otvírací šipkou - "Vytvořit nový segment" (Create new segment). Nyní se zobrazí v levém sloupci pod šipkou zobrazí obdobná nabídka jako je úplně vlevo - zvolíme "Zdroje provozu" (Traffic Sources) a nyní vyplníme požadované pole "Zdroj" - zde vložíme "Heureka" nebo pokud chceme odfiltrovat českou a slovenskou Heureku zvlášť, tak "Heureka.cz". Stejným způsobem pojmenujeme tento segment (nahoře hned pod šipkou).

Pokud nyní nastavení uložíme, objeví se tento nový segment v nabídce segmentů, po jeho vybrání se nám v každém grafu (návštěvnost, konverze atd.) zobrazí jen data z daného segmentu. Zároveň je vybraný segment (segmenty) zobrazen nahoře vedle šipky. Nezapomeňte, že segment se nedeaktivuje při zobrazování jiných dat, je potřeba ho opět vypnout. Pokud vypínáte více segmentů naráz, je lepší otevřít nabídku, odstranit segmenty uvnitř, ušetříte si tak několikeré překreslení grafu.

nastavení segmentů

Pokročilé segmenty

Pomocí segmentu lze samozřejmě filtrovat mnohem více než jen zdroj, příkladem může být vytvoření AB-testu o kterém jsem psal nedávno. Na AB-test potřebujeme dva segmenty (pro každou variantu jeden). Vytvoříme nový segment a pojmenujeme ho např. AB-test 01a (test tlačítka). Nyní je potřeba vybrat jen ty návštěvníky, kteří dostali přiřazenu variantu "A" - protože jsme informaci o nich ukládali do uživatelské proměnné (custom variable) číslo 1 s hodnotou a/b, je potřeba takto uživatele filtrovat. Z levého sloupce vybereme položku "Podmínky" (Conditions) a vpravo pak Vlastní proměnné / Vlastní proměnná (Klíč 1) a nastavíme dále shodu na "přesná shoda" a obsah "AB-01". Nyní přidáme ještě další podmínku stisknutím "A" (AND) vpravo. V další podmínce bude Vlastní proměnné / Vlastní proměnná (Hodnota 1), přesná shoda a "a". Komplení nastavení je vidět také na obrázku výše. Obdobně nastavíme segment pro variantu B a při vyhodnocování AB-testu použijeme tyto dva segmenty.

© 2020 Mgr. David Stach design, optimalizace - noRank.cz