Změny v odstoupení od smlouvy ve 14 dnech dle NOZ

Smysl možnosti odstoupení od smlouvy ve 14 dnech v případě, že byla tato smlouva uzavřena distančním způsobem způsobem (např. přes e-shop, po telefonu atd.) je jasný. Spotřebitel nemá možnost se před koupí seznámit s produktem a proto má možnost od smlouvy odstoupit - tedy zboží vrátit, pokud mu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje. Podívejme se ale co se změní s nástupem platnosti NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.), tedy 1.1.2014. (všechny změny najdete v článku zde)

Povinnost informovat spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy (§1829 (2))

Zákon ukládá obchodníkovi povinnost informovat spotřebitele o této možnosti. Pokud není zákazník informován, je lhůta prodloužena o jeden rok (tedy 1 rok a 14 dní). Podle starého zákona se lhůta prodlužuje na 3 měsíce.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (§1820 (1)f) a §1830)

Obchodník je povinen sdělit podmínky a lhůty pro odstoupení od smlouvy, mimo to však také formulář pro odstoupení od smlouvy (ať už se jedná o PDF nebo online formulář). Obchodník musí bez zbytečného odkladu přijetí formuláře písemně potvrdit (e-mailem, dopisem).

Podmínky odstoupení při dodání zboží po částech (§1829 (1)b))

Pokud je objednávka dodána po částech (je jedno zda jsou to části kompletu nebo jde o různé zboží), začíná lhůta odstoupení běžet dodáním poslední části.

Vrácení peněz za dopravu (§1832 (2))

Dle starého občanského zákona bylo ustanovení dosti sporné a tato problematika se opírala o rozhodnutí evropského soudu. Nyní je již přesně ukotveno v NOZ. Obchodník zákazníkovi vrátí pouze náklady na nejlevnější způsob dodání, který nabízí bez ohledu na to, jaký způsob zákazník objednal. Pokud obchodník neinformuje zákazníka o tom, že náklady spojené s vrácením zboží ponese zákazník, nese tyto náklady obchodník (jedná se především o zaplacení dopravy zpět k obchodníkovi a rozdíl mezi nejlevnější a dražší dopravou objednanou zákazníkem).

Možnost ponížení ceny vráceného zboží (§1833)

Moc lidí si to neuvědomuje, ale odstoupení od smlouvy není ekvivalent k "vrácení zboží". Pokud jedna strana odstoupí od smlouvy, musí si strany vrátit vše co si dali (zákazník zboží a obchodník peníze). Jenže co když zákazník nevrací přesně to co dostal (poničený obal, ztracené příslušenství)? NOZ na toto pamatuje a uvádí, že obchodník může požadovat náhradu za snížení hodnoty, které vzniklo nad rámec nutných škod při zkoušení zboží. Tedy pokud je produkt zataven v plastu, nemůže po zákazníkovi obchodník požadovat žádnou náhradu za poškození obalu. Pokud však zákazník poničí krabici, kterou lze bez porušení otevřít, situace se obrací. Nemluvě o náhradě za poškozený produkt nebo poztrácené příslušenství.

Termíny pro odstoupení od smlouvy (§1831, §1832, §1818)

Zatímco dříve zákazník neměl žádný termín na navrácení zboží poté co odstoupil od smlouvy, nyní musí vrátit zboží 14 dní po odstoupení od smlouvy. Stejně tak obchodník musí vrátit peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (ne však dříve než zákazník vrátí zboží). Co se týká počítání lhůty pro odstoupení, nově je lhůta splněna pokud během ní zákazník odešle oznámení. Dříve muselo být toto oznámení během této lhůty i doručeno.


Pozn.: autor článku neprodělal žádné právní vzdělání, jedná se pouze o jeho výklad zákona, tento výklad nemůže být u soudu předkládán jako směrodatný, slouží pouze ke zjednodušení orientace v rámci seznámení se s NOZ.

© 2020 Mgr. David Stach design, optimalizace - noRank.cz